Snapper

Product Descriptions:

Snapper (Latin name Lutjanus  spp), Fillet,Boneless, Skinless

Size:

6-8 (oz)= 170 -226gr

8-10 (oz)= 226-283gr

10-12 (oz)= 283-340gr

12-14 (oz)= 340-397gr

Shatter-pack or layer-pack products:

Packing:

  • IVP, Shatterpack, IQF
Category:

Description

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Snapper”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *